Team

Justin Beaulieu, PTech, CEO

justin@beaulieumech.ca

Pierre-Luc Cyr, Chef Financial Officer

plcyr@beaulieumech.ca

Geatan Beaulieu, President

geatan@beaulieumech.ca

Carol Beaulieu, Vice President

carol@beaulieumech.ca

Bruce Coulombe, Plumbing & Heating Estimator

bruce.coulombe@beaulieumech.ca

Vincent Hébert, Ventilation Estimator

vhebert@beaulieumech.ca

Carl Valliere, Plumbing & Heating Supervisor

cvalliere@beaulieumech.ca

Derick Voisine, Ventilation Supervisor

dvoisine@beaulieumech.ca

Jason Sirois, Refrigeration Supervisor

ref@beaulieumech.ca

Daniel Deschênes, Plumbing Purchasing/Estimator

danield@beaulieumech.ca

Luc Plourde, Accounts Payable

luc@beaulieumech.ca

Serge Beaulieu, Heat Pump Sales

refo@beaulieumech.ca